FOTOVOLTA

To sprawność energetyczna na poziomie 99,9%, przez co energia
elektryczna zamieniania jest w energię
cieplną w sposób bezstratny, a kocioł
może posłużyć od 15 do nawet 20 lat.
Ogrzewanie elektrodowe oparte jest
na ruchu cząsteczek cieczy,
spowodowanym przepływem prądu
przez elektrody zanurzone w cieczy.
Zderzające się cząsteczki cieczy
wytwarzają energię kinetyczną, która
zamieniana jest w energię cieplną
przenoszoną do cieczy.

icon plus ikona plus
icon plus ikona plus
icon plus ikona plus
icon plus ikona plus

Kotły elektrodowe Fotovolta służą do ogrzewania domów: jednorodzinnych, wielorodzinnych, wielopokojowych, garaży,
domów letniskowych, do ogrzewania zbiorników ciepłej wody użytkowej, pomieszczeń socjalnych oraz hal produkcyjnych.

Kotły elektrodowe Fotovolta mogą zastąpić tradycyjne kotły grzewcze wykorzystujące gaz, węgiel czy eko-groszek,
które emitują CO2 do atmosfery. Zastąpienie tradycyjnego czynnika powoduje, iż zmniejsza się uciążliwość ekologiczna.

Kotły te spełniają oczekiwania dla urządzeń, których celem jest likwidacja emisji spalin. Synergia naszego kotła
z urządzeniami fotowoltaicznymi znakomicie podnosi efekt ekonomiczny. Kotły elektrodowe proponowane przez firmę SZAR S.A.
zostały sprawdzone w procesie eksploatacyjnym i zostały dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Posiadają certyfikat CE.

Przykładowy schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia

Dane techniczne

Podstawowym elementem wpływającym na dobór kotła jest wielkość powierzchni ogrzewanego pomieszczenia
zakładając, że wysokość pomieszczeń jest standardowa i wynosi od 2,45 – 2,70 m. Przy wyższych pomieszczeniach
należy brać pod uwagę kubaturę ogrzewanego pomieszczenia. Oczywiście przy doborze przyjmujemy również,
że budynki spełniają warunek, że maksymalna wartość współczynnika U (przewodzenia ciepła) dla ścian
zewnętrznych wynosi aktualnie 0,21 W/(m2.K).

Poniższa tabela podaje dane techniczne produkowanych kotłów elektrodowych.
Oprócz danych technicznych przedstawiono również wymogi techniczne jakie musi spełnić instalacja elektryczna
aby możliwe było zainstalowanie kotłów elektrodowych

Charakterystyka kotła elektrodowego Fotovolta Typ kotła 3 kW 5 kW 9 kW 15 kW
Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m²] 50 60 136 220
Kubatura ogrzewanego pomieszczenia [m³] 130 150 340 550
Zapotrzebowanie mocy [kWh] 3 5 9 15
Napięcie [V] 230 230 400 400
Maksymalne natężenie prądu na fazę [A] 13,7 22,7 13,7 22,7
Zabezpieczenie prądowe [A] 20 25 3x20 3x25
Przekrój miedzianego przewodu zasilającego [mm²] 230 V
400 V
4 4
4

4
Objętość czynnika grzewczego w instalacji [ l ] 20-35 30-60 50-110 100-200
Średnica króćca wlotowego i wylotowego [cal] 1 1 1 1
Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego 1 1 1 1
Stopień ochrony IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Długość [mm] 245 275 350 380
Masa [kg] 1,6 1,7 5,4 5,8

Kocioł elektrodowy Fotovolta pracuje w zamkniętym systemie ogrzewania w zakresie temperatur 30 – 85°C.
Ekonomiczny zakres pracy to temperatura na wejściu od 35°C do 45°C. Kotły elektrodowe występują
w dwóch wersjach: jednofazowe i trójfazowe.

Mogą pracować równolegle dla zwiększenia wydajności cieplnej.

UWAGA!!! Kocioł nie może współpracować z innymi źródłami ciepła tworzącymi temperaturę powyżej 55 °C.

FOTOVOLTA
dla fotowoltaiki

Kocioł elektrodowy FOTOVOLTA
to także urządzenie mogące
współpracować z istniejącą już instalacją
fotowoltaiczną. Innowacyjne połączenie
energii cieplnej pochodzącej z kotła
elektrodowego zasilanego prądem
otrzymanym z ogniw fotowoltaicznych
to gwarancja wysokiej efektywności
ekonomicznej, a także korzyści
dla środowiska.

Solar panel

 

Bezpieczeństwo Twoje i bliskich

 • brak zagrożenia wybuchem, pożarem i zatruciem tlenkiem węgla
 • praca w układzie zamkniętym czynnika wodnego
 • zabezpieczenie termiczne STB

Komfortowe użytkowanie

 • kocioł jest łatwy w obsłudze, ma małe gabaryty i ciężar
 • bez kosztów dowozu i gromadzenia paliwa
 • brak konieczności wydzielania dodatkowego pomieszczenia
 • czujniki temperatury
 • możliwość wyposażenia w zewnętrzny regulator temperatury

Oszczędność

 • niskie koszty inwestycyjne
 • sprawność energetyczna na poziomie 99,9%
 • niskie zużycie prądu
 • najtańsze rozwiązanie w połączeniu z fotowoltaiką

Ekologia

 • korzystanie z odnawialnych źródeł energii
 • brak spalin, szkodliwych substancji i promieniowania
 • bez degradacji środowiska

Prosta instalacja

 • bez projektów i zezwoleń
 • bez komina i wentylacji
 • możliwość podłączenia do istniejącej instalacji na zasadzie „by pass”
 • Elastyczność zastosowania
 • możliwość łączenia z innymi systemami ogrzewania
 • możliwość tworzenia równolegle zestawów kotłów do ogrzewania większych powierzchni

Gwarancja jakości

 • produkt polski z oznakowaniem CE
 • żywotność urządzenia od 15 do 20 lat

Jaką moc cieplną mają kotły?

W naszej ofercie są cztery rodzaje kotłów: 3 kW, 5 kW, 9 kW oraz 15 kW.

Jakiej mocy elektrycznej są elementy grzejne?

Elementy grzejne nie są grzałkami pobierającymi energię elektryczną zamienianą na moc. Elementy grzejne to elektrody
wykorzystujące nieuporządkowany ruch kationów i anionów cząsteczek wody do wytworzenia energii kinetycznej zamienianej
na energię cieplną. W związku z powyższym nie możemy mówić o mocy elektrycznej elementów grzejnych.

IIe prądu pobiera kocioł?

Średnie zużycie energii elektrycznej w sezonie 2019/2020 wyniosło 55 kWh/dzień. Dane dotyczą budynku mieszkalnego 150 m2
po termomodernizacji oraz kotła 9 kW dedykowanego do takiej powierzchni. Koszty zużycia można dodatkowo zmniejszyć
przechodząc na system taryfy nocnej bądź zastosowanie dodatkowego buforu ciepła w postaci zbiornika.

W jaki sposób można obniżyć koszty ogrzewania?

Koszty ogrzewania zależą od wielu czynników. W jaki sposób możemy je obniżyć? Poniżej kilka propozycji: – montaż paneli
fotowoltaicznych – dobór odpowiedniej taryfy opłat za energię elektryczną – zamontowanie buforu ciepła – wykonanie
termomodernizacji (wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian, dachu)

Jakie muszę spełnić wymagania, aby móc zainstalować kocioł elektrodowy Fotovolta w swoim domu?

Aby zainstalować kocioł elektrodowy Fotovolta należy przede wszystkim spełnić wymogi związane z zapewnieniem
odpowiednich warunków przyłącza elektrycznego dla kotła o zasilaniu jedno bądź trójfazowym.

Charakterystyka kotła elektrodowego Fotovolta Typ kotła 3 kW 5 kW 9 kW 15 kW
Napięcie [V] 230 230 400* 400*
Maksymalne natężenie prądu na fazę [A] 13,7 22,7 13,7 22,7
Zabezpieczenie prądowe [A] 20 25 3x20 3x25
Przekrój miedzianego przewodu zasilającego [mm²] 230 V
400 V
4
4

4

4
*napięcie trójfazowe tzw."siła"

Dofinansowanie

O programie Czyste Powietrze

Czyste powietrze to rządowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Jaki zakres dofinansowania przewiduje program?

Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na:
- wymianę starego kotła grzewczego oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
- docieplenie domu,
- wymianę okien i drzwi,
- instalację odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne).

Wysokość dofinansowania

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
Jeżeli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Terminy

Realizacja programu: 2018-2029 r.
Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.


Źródło https://www.gov.pl/web/nfosigw/czyste-powietrze/

O programie „Mój prąd”

„Mój prąd” to program rządowy, będący unikatowym na dotychczasową skalę w Polsce. Jego celem jest wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie – wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

 

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

O dotację mogą ubierać się wszyscy, którzy:

 • posiadają wykonaną instalację, podłączoną do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadają licznik dwukierunkowy);
 • posiadają instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW, przeznaczoną na cele mieszkaniowe;
 • ponieśli wydatki od 23 lipca 2019 r., a ich instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • posiadają instalację nie będącą rozbudową już istniejącej instalacji.

Co daje program „Mój prąd”?

Dzięki programowi można zyskać zwrot do 50% kosztów inwestycji (maksymalnie 5000 zł na instalację). Dotacja zwolniona jest z podatku PIT, natomiast koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem, można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

Dzięki programowi już teraz emisja CO2 została zredukowana o 293 108 000 kg/rok.

 

Terminy

II nabór wniosków trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Od 31 marca 2020 r. wniosek można złożyć tylko online za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu – wnioski składane w formie papierowej są odrzucane.

 

Źródło

https://mojprad.gov.pl/

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!